رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود

دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود یک فعال حوزه کار در گفتگو با ایسنا: دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود / کارگران و بازنشستگان از نظر تأمین ارزاق عمومی در مضیقه‌اند / آن‌ها توان تأمین کالری مورد نیاز یک انسان که ۲۴۰۰ کالری است را هم ندارند / خواسته آن‌ها این است که رقم سبد […]

دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود

یک فعال حوزه کار در گفتگو با ایسنا: دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود / کارگران و بازنشستگان از نظر تأمین ارزاق عمومی در مضیقه‌اند / آن‌ها توان تأمین کالری مورد نیاز یک انسان که ۲۴۰۰ کالری است را هم ندارند / خواسته آن‌ها این است که رقم سبد معیشت محاسبه و ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد