رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ذخایر طلای کشور با تصمیم اشتباه بانک مرکزی به باد رفت

ذخایر طلای کشور با تصمیم اشتباه بانک مرکزی به باد رفت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه طلا توسط بانک مرکزی را اشتباه دانست و گفت: حجم عظیمی از ذخایر طلای کشور با این تصمیم اشتباه به باد رفت و با کمترین قیمت آن را عرضه کردند./مهر

ذخایر طلای کشور با تصمیم اشتباه بانک مرکزی به باد رفت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه طلا توسط بانک مرکزی را اشتباه دانست و گفت: حجم عظیمی از ذخایر طلای کشور با این تصمیم اشتباه به باد رفت و با کمترین قیمت آن را عرضه کردند./مهر