رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صف “گوشت و مرغ” باید برچیده شود

صف “گوشت و مرغ” باید برچیده شود استاندار کرمانشاه: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که صف‌ها برای دریافت اقلام تنظیم بازار از جمله گوشت و مرغ از بین برود / عمده افرادی که در صف‌های دریافت گوشت می‌ایستند، رستوران‌داران هستند / در همه سیستم‌های یارانه‌ای و کوپنی همیشه انحراف و فساد وجود دارد /ایسنا

صف “گوشت و مرغ” باید برچیده شود

استاندار کرمانشاه: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که صف‌ها برای دریافت اقلام تنظیم بازار از جمله گوشت و مرغ از بین برود / عمده افرادی که در صف‌های دریافت گوشت می‌ایستند، رستوران‌داران هستند / در همه سیستم‌های یارانه‌ای و کوپنی همیشه انحراف و فساد وجود دارد /ایسنا