رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی

پیشنهاد اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی 🔸مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده‌های «اشخاص حقوقی» حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، پیشنهاد داد در سال آینده از سود سپرده های این اشخاص مالیات دریافت شود./فارس

پیشنهاد اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی

🔸مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده‌های «اشخاص حقوقی» حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، پیشنهاد داد در سال آینده از سود سپرده های این اشخاص مالیات دریافت شود./فارس