رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس بانک مرکزی: نرخ فعلی دلار به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم

همتی، رئیس بانک مرکزی: نرخ فعلی دلار به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم

همتی، رئیس بانک مرکزی: نرخ فعلی دلار به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم