رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سپاه کشتی‌های صیادی چینی را توقیف کرد

سپاه کشتی‌های صیادی چینی را توقیف کرد پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه در آب‌های بندر جاسک ۱۴ کشتی صیادی ترال چینی و ایرانی را توقیف کرد. پنج روز پیش فرمانده نیروی دریایی سپاه دستور برخورد جدی با کشتی‌های صیادی صنعتی که در محدوده غیرمجاز صیادی می‌کنند را صادر کرده بود /فارس

سپاه کشتی‌های صیادی چینی را توقیف کرد

پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه در آب‌های بندر جاسک ۱۴ کشتی صیادی ترال چینی و ایرانی را توقیف کرد. پنج روز پیش فرمانده نیروی دریایی سپاه دستور برخورد جدی با کشتی‌های صیادی صنعتی که در محدوده غیرمجاز صیادی می‌کنند را صادر کرده بود /فارس