رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حجت السلام ابراهیم رئیسی تا حدود ده روز دیگر رسما بعنوان رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود

برخی منابع خبری مدعی شدند: حجت السلام ابراهیم رئیسی تا حدود ده روز دیگر رسما بعنوان رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و آیت الله مروی تولیت آستان قدس رضوی می‌شوند‌

برخی منابع خبری مدعی شدند: حجت السلام ابراهیم رئیسی تا حدود ده روز دیگر رسما بعنوان رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و آیت الله مروی تولیت آستان قدس رضوی می‌شوند‌