رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه من سخت کار نکرده.

ترامپ: هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه من سخت کار نکرده. دارم گندکاری‌هایی که (از گذشته) به ارث برده‌ام را، راست و ریس می‌کنم

ترامپ: هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه من سخت کار نکرده. دارم گندکاری‌هایی که (از گذشته) به ارث برده‌ام را، راست و ریس می‌کنم