رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیمرغ بلورین بهترین فیلم به محمدحسین قاسمی برای فیلم «شبی که ماه کامل شد» اعطا شد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم به محمدحسین قاسمی برای فیلم «شبی که ماه کامل شد» اعطا شد. قاسمی همسر نرگس آبیار، کارگردان «شبی که ماه کامل شد» است

سیمرغ بلورین بهترین فیلم به محمدحسین قاسمی برای فیلم «شبی که ماه کامل شد» اعطا شد.

قاسمی همسر نرگس آبیار، کارگردان «شبی که ماه کامل شد» است