رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در شمال شرق بارش برف و باران و در شرق و جنوب شرق کشور بارش باران گاهی با رعد و برق رخ می‌دهد

در شمال شرق بارش برف و باران و در شرق و جنوب شرق کشور بارش باران گاهی با رعد و برق رخ می‌دهد. آسمان تهران نیمه‌ابری همراه با بارش پراکنده و بتدریج کاهش ابر پیش‌بینی می‌شود.  

در شمال شرق بارش برف و باران و در شرق و جنوب شرق کشور بارش باران گاهی با رعد و برق رخ می‌دهد.

آسمان تهران نیمه‌ابری همراه با بارش پراکنده و بتدریج کاهش ابر پیش‌بینی می‌شود.