رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درباره اعتراض عجیب(!) همایون غنی زاده در جشنواره فجر

ویدیو: درباره اعتراض عجیب(!) همایون غنی زاده در جشنواره فجر و نپذیرفتن سیمرغ بخش نگاه نو؛ هیچ منتقدی نگفت دم شما گرم!  

ویدیو: درباره اعتراض عجیب(!) همایون غنی زاده در جشنواره فجر و نپذیرفتن سیمرغ بخش نگاه نو؛

هیچ منتقدی نگفت دم شما گرم!