رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ ظریف به توییت فارسی ترامپ علیه ۴۰ سالگی انقلاب:

پاسخ ظریف به توییت فارسی ترامپ علیه ۴۰ سالگی انقلاب: چهل سال شکست در پذیرش اینکه ایرانی های هرگز مطیع نخواهند شد. چهل سال شکست در تطبیق دادن سیاست آمریکا با واقعیت. چهل سال شکست در بی ثبات کردن ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن. پس از چهل سال انتخاب های اشتباه وقت […]

پاسخ ظریف به توییت فارسی ترامپ علیه ۴۰ سالگی انقلاب:

چهل سال شکست در پذیرش اینکه ایرانی های هرگز مطیع نخواهند شد.

چهل سال شکست در تطبیق دادن سیاست آمریکا با واقعیت.

چهل سال شکست در بی ثبات کردن ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن.

پس از چهل سال انتخاب های اشتباه وقت آن رسیده است که دونالد ترامپ در سیاست شکست خورده آمریکا بازنگری کند.