رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا عذرخواهی کرد

ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا به دنبال اعتراض رهبران حزب دموکرات بابت اظهاراتش در مورد لابی یهودیان، «صراحتا» عذرخواهی کرد /ABC  

ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا به دنبال اعتراض رهبران حزب دموکرات بابت اظهاراتش در مورد لابی یهودیان، «صراحتا» عذرخواهی کرد /ABC