رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت در زندان قرچک عادی است

وضعیت در زندان قرچک عادی است رییس دادگستری تهران: وضعیت در زندان قرچک عادی است / بیشترین میزان آزادی را از زندان قرچک خواهیم داشت / یکی دو نفر از درون زندان تلاش کردند که بگویند این عفو شامل زن‌ها نشده / مسئولان زندان دراین ارتباط توضیح دادند،نه تنها مشکلی نداشتیم بلکه باعث شادی آنها […]

وضعیت در زندان قرچک عادی است

رییس دادگستری تهران: وضعیت در زندان قرچک عادی است / بیشترین میزان آزادی را از زندان قرچک خواهیم داشت / یکی دو نفر از درون زندان تلاش کردند که بگویند این عفو شامل زن‌ها نشده / مسئولان زندان دراین ارتباط توضیح دادند،نه تنها مشکلی نداشتیم بلکه باعث شادی آنها شد /ایسنا