رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان تهران: تعداد قابل توجهی از محکومان مواد مخدر مشمول عفو می‌شوند

دادستان تهران: تعداد قابل توجهی از محکومان مواد مخدر مشمول عفو می‌شوند جعفری دولت‌آبادی: این عفو همه ساله انجام می‌شد اما امسال به خاطر چهل سالگی انقلاب گستردگی بیشتری دارد. سال‌های قبل استثنائات زیادتری وجود داشت. امسال کسانی که تا ۶ ماه حبس دارند و به هر دلیلی اجرا نشده بود به شرط اینکه شاکی […]

دادستان تهران: تعداد قابل توجهی از محکومان مواد مخدر مشمول عفو می‌شوند

جعفری دولت‌آبادی:
این عفو همه ساله انجام می‌شد اما امسال به خاطر چهل سالگی انقلاب گستردگی بیشتری دارد.
سال‌های قبل استثنائات زیادتری وجود داشت. امسال کسانی که تا ۶ ماه حبس دارند و به هر دلیلی اجرا نشده بود به شرط اینکه شاکی نداشته باشند یا تا ۱۵ اسفند رضایت بگیرند، حکمشان لغو می‌شود.
محکومان به اعدام یا حبس ابد معمولا به آنها عفو می خورد و در تهران چند هزار حبس ابدی داریم که تعداد زیادی از آنها مشمول عفو می‌شوند

منبع: نسیم آنلاین