رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقدام جدید برای مدیریت بازار گوشت

اقدام جدید برای مدیریت بازار گوشت هیئت دولت در مصوبه ای حقوق ورودی واردات انواع گوشت قرمز به نرخ ارز در سامانه نیما را ۴ درصد تعیین کرد که نسبت به قبل یک سوم شده است/ عصر ایران

اقدام جدید برای مدیریت بازار گوشت

هیئت دولت در مصوبه ای حقوق ورودی واردات انواع گوشت قرمز به نرخ ارز در سامانه نیما را ۴ درصد تعیین کرد که نسبت به قبل یک سوم شده است/ عصر ایران