رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دلیل مخالفت هاشمی با حذف ساماندهی مشاغل سیار

دلیل مخالفت هاشمی با حذف ساماندهی مشاغل سیار رئیس شورای شهر تهران : دست‌فروشی تعریف دارد و با بساط گستری در سطح شهر متفاوت است. اگر ما قراردادی با دست‌فروشان ببندیم برای آنها سرقفلی ایجاد می کنیم و این به این مفهوم است که پیاده روها را به دست‌فروش‌ها واگذار کنیم.

دلیل مخالفت هاشمی با حذف ساماندهی مشاغل سیار

رئیس شورای شهر تهران : دست‌فروشی تعریف دارد و با بساط گستری در سطح شهر متفاوت است. اگر ما قراردادی با دست‌فروشان ببندیم برای آنها سرقفلی ایجاد می کنیم و این به این مفهوم است که پیاده روها را به دست‌فروش‌ها واگذار کنیم.