رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۸ از فردا آغاز می‌شود.

ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی دولتی و غیر دولتی از فردا آغاز می‌شود.

ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۸ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی دولتی و غیر دولتی از فردا آغاز می‌شود.