رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار متفاوت از ثبت سفارشهای جعلی/ خودروهای مظنون به قاچاق ۲ برابر شد

آمار متفاوت از ثبت سفارشهای جعلی/ خودروهای مظنون به قاچاق ۲ برابر شد بررسی‌های انجام شده توسط پلیس فتا نشان میدهد، خودروهایی که از ثبت سفارشهای غیر قانونی برای واردات استفاده کرده اند از ۶ به ۱۱ هزار دستگاه افزایش یافته است/ تسنیم

آمار متفاوت از ثبت سفارشهای جعلی/ خودروهای مظنون به قاچاق ۲ برابر شد

بررسی‌های انجام شده توسط پلیس فتا نشان میدهد، خودروهایی که از ثبت سفارشهای غیر قانونی برای واردات استفاده کرده اند از ۶ به ۱۱ هزار دستگاه افزایش یافته است/ تسنیم