رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردی که دختر ۱۱ ساله را صیغه کرده، کوچکترین فرزندیش ۱۳ ساله است!

مردی که دختر ۱۱ ساله را صیغه کرده، کوچکترین فرزندیش ۱۳ ساله است! «رهای ۱۱ ساله» سرانجام رها شد؛ از بند زندگی با مردی حدوداً ۴۴ ساله که در این چند روز فضای مجازی را بشدت بهم ریخته بود؛ همان مردی که کوچک‌ترین فرزندش، ۲ سال از رها بزرگ‌تر است! /ایسنا

مردی که دختر ۱۱ ساله را صیغه کرده، کوچکترین فرزندیش ۱۳ ساله است!

«رهای ۱۱ ساله» سرانجام رها شد؛ از بند زندگی با مردی حدوداً ۴۴ ساله که در این چند روز فضای مجازی را بشدت بهم ریخته بود؛ همان مردی که کوچک‌ترین فرزندش، ۲ سال از رها بزرگ‌تر است! /ایسنا