رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش‌سو‌زی بامداد امروز ‌در‌ هتل‌ «آرپیت پالاس» دهلی‌نو

آتش‌سو‌زی بامداد امروز ‌در‌ هتل‌ «آرپیت پالاس» دهلی‌نو ۱۷ کشته بر جای گذاشت.

آتش‌سو‌زی بامداد امروز ‌در‌ هتل‌ «آرپیت پالاس» دهلی‌نو ۱۷ کشته بر جای گذاشت.