رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی برای دیداربا پوتین و اردوغان به سوچی می رود

روحانی برای دیداربا پوتین و اردوغان به سوچی می رود رئیس‌جمهور به دعوت رسمی پوتین و برای شرکت در نشست روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه، پنجشنبه عازم سوچی می شود/ فارس

روحانی برای دیداربا پوتین و اردوغان به سوچی می رود

رئیس‌جمهور به دعوت رسمی پوتین و برای شرکت در نشست روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه، پنجشنبه عازم سوچی می شود/ فارس