رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در یک هفته اخیر و به دنبال گرانی گوشت هر دو خبرگزاری دولتی ایرنا و ایسنا، خوردن گوشت قرمز را نقد کردند

در یک هفته اخیر و به دنبال گرانی گوشت هر دو خبرگزاری دولتی ایرنا و ایسنا، خوردن گوشت قرمز را نقد کردند خبرگزاری ایسنا امروز در توئیتی عجیب همزمان با گرانی گوشت، خوردن گوشت قرمز را سرطان زا دانست.

در یک هفته اخیر و به دنبال گرانی گوشت هر دو خبرگزاری دولتی ایرنا و ایسنا، خوردن گوشت قرمز را نقد کردند

خبرگزاری ایسنا امروز در توئیتی عجیب همزمان با گرانی گوشت، خوردن گوشت قرمز را سرطان زا دانست.