رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مینی سریال «هزارپا» در شبکه خانگی

مینی سریال «هزارپا» در شبکه خانگی فیلم ابوالحسن داوودی بعد از فروش بالا در گیشه قرار است در دو دی وی دی و به صورت یک مینی سریال در شبکه خانگی توزیع شود قیمت این فیلم در شبکه خانگی بیست هزار تومان است

مینی سریال «هزارپا» در شبکه خانگی

فیلم ابوالحسن داوودی بعد از فروش بالا در گیشه قرار است در دو دی وی دی و به صورت یک مینی سریال در شبکه خانگی توزیع شود

قیمت این فیلم در شبکه خانگی بیست هزار تومان است