رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهیه اپلیکیشنی برای رزرو و اختصاص مکان‌های خاص برای دست‌فروشی

نظری، عضو شورای شهر تهران: به دنبال تهیه اپلیکیشنی برای رزرو و اختصاص مکان‌های خاص برای دست‌فروشی هستیم این طرح در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و با تصمیم کمیسیون به هیات رئیسه برای طرح مجدد ارسال شد./فارس

نظری، عضو شورای شهر تهران: به دنبال تهیه اپلیکیشنی برای رزرو و اختصاص مکان‌های خاص برای دست‌فروشی هستیم

این طرح در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و با تصمیم کمیسیون به هیات رئیسه برای طرح مجدد ارسال شد./فارس