رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقام کُرد: روابط اقلیم کردستان و ایران بسیار خوب است

مقام کُرد: روابط اقلیم کردستان و ایران بسیار خوب است و ایران از دولت فعلی اقلیم کردستان و دولت آتی حمایت می‌کند/فارس

مقام کُرد: روابط اقلیم کردستان و ایران بسیار خوب است و ایران از دولت فعلی اقلیم کردستان و دولت آتی حمایت می‌کند/فارس