رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر صمت: تعدیل قیمت ها در آینده ای نزدیک

وزیر صمت: تعدیل قیمت ها در آینده ای نزدیک گوشت و مرغ در انتظار تصمیمات شفاف وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار، در آینده قیمت‌ها تعدیل خواهد شد و باید برخورد جدی با متخلفان به گونه‌ای باشد که مردم آن را احساس کنند./خبرآنلاین

وزیر صمت: تعدیل قیمت ها در آینده ای نزدیک

گوشت و مرغ در انتظار تصمیمات شفاف وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار، در آینده قیمت‌ها تعدیل خواهد شد و باید برخورد جدی با متخلفان به گونه‌ای باشد که مردم آن را احساس کنند./خبرآنلاین