رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بارش‌های اخیر و رهاسازی آب سدها در بالادست رودخانه کارون، حجم آب این رودخانه در مقطع اهواز افزایش یافت

در پی بارش‌های اخیر و رهاسازی آب سدها در بالادست رودخانه کارون، حجم آب این رودخانه در مقطع اهواز افزایش یافت که ورود آب به بخشی از جاده ساحلی موجب مسدود شدن آن شد /ایسنا

در پی بارش‌های اخیر و رهاسازی آب سدها در بالادست رودخانه کارون، حجم آب این رودخانه در مقطع اهواز افزایش یافت که ورود آب به بخشی از جاده ساحلی موجب مسدود شدن آن شد /ایسنا