رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشدار دلوار:اسکله صیادی و تجاری بندر عامری تنگستان دقایقی پیش دچار آتش‌سوزی شد.

بخشدار دلوار:اسکله صیادی و تجاری بندر عامری تنگستان دقایقی پیش دچار آتش‌سوزی شد. تاکنون چند فروند لنج طعمه حریق شده اما به کسی صدمه وارد نشده است. علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

بخشدار دلوار:اسکله صیادی و تجاری بندر عامری تنگستان دقایقی پیش دچار آتش‌سوزی شد.

تاکنون چند فروند لنج طعمه حریق شده اما به کسی صدمه وارد نشده است. علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.