رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پدیده نادر «ستون‌های نور» در آسمان آلبرتا کانادا

پدیده نادر «ستون‌های نور» در آسمان آلبرتا کانادا بازتاب نور از میلیون‌ها کریستال یخی کوچک معلق در اتمسفر و در شرایط جوی بسیار سرد، باعث تشکیل ستون‌های نور می‌شود

پدیده نادر «ستون‌های نور» در آسمان آلبرتا کانادا

بازتاب نور از میلیون‌ها کریستال یخی کوچک معلق در اتمسفر و در شرایط جوی بسیار سرد، باعث تشکیل ستون‌های نور می‌شود