رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۱۰۰ رأس دام زنده وارد کشور شد

۱۱۰۰ رأس دام زنده وارد کشور شد روابط عمومی فرودگاه امام خمینی: محموله بار هوایی شامل ۱۱۰۰ رأس دام زنده از طریق فرودگاه بین‌المللی امام (ره) وارد کشور شد./مهر

۱۱۰۰ رأس دام زنده وارد کشور شد

روابط عمومی فرودگاه امام خمینی:

محموله بار هوایی شامل ۱۱۰۰ رأس دام زنده از طریق فرودگاه بین‌المللی امام (ره) وارد کشور شد./مهر