رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کار:همه پیشنهادها برای تعیین حقوق کارگری قابل اجرا نیست

وزیر کار:همه پیشنهادها برای تعیین حقوق کارگری قابل اجرا نیست محمد شریعتمداری: چارچوب کلی حقوق سال ۹۸ کارگران تا حدودی تعیین شده است اما همه مباحثی که هر سال هنگام تعیین حقوق و دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح می شود، قابلیت اجرا ندارد./ایرنا

وزیر کار:همه پیشنهادها برای تعیین حقوق کارگری قابل اجرا نیست

محمد شریعتمداری:

چارچوب کلی حقوق سال ۹۸ کارگران تا حدودی تعیین شده است اما همه مباحثی که هر سال هنگام تعیین حقوق و دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح می شود، قابلیت اجرا ندارد./ایرنا