رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وعده محمدجواد آذری‌جهرمی برای دسترسی به اینترنت ۵G در سال ۹۸

وعده محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دسترسی به اینترنت ۵G در سال ۹۸

وعده محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دسترسی به اینترنت ۵G در سال ۹۸