رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی شورای نگهبان خطاب به ترامپ: ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان

سخنگوی شورای نگهبان خطاب به ترامپ: ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان

سخنگوی شورای نگهبان خطاب به ترامپ: ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان