رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و اندونزی

مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و اندونزی در ١٩٨٠ توليد ناخالص داخلى ايران در حد تركيه و اندونزى بود در ٢٠١٨ اقتصاد تركيه ٧٠٪ و اندونزى ١٣٠٪ بزرگتر از ما شده است منبع: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و اندونزی

در ١٩٨٠ توليد ناخالص داخلى ايران در حد تركيه و اندونزى بود

در ٢٠١٨ اقتصاد تركيه ٧٠٪ و اندونزى ١٣٠٪ بزرگتر از ما شده است

منبع: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران