رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز ۲۱ فوریه #روز_جهانی زبان مادری هست

امروز ۲۱ فوریه #روز_جهانی زبان مادری هست روز جهانی زبان مادری روزی است که از سوی سازمان جهانی یونسکو برای حمایت از “تنوع و کثرت زبان، فرهنگ و آموزش چند زبانه” اعلام شده است. از سال ۲۰۰۰ بدین‌سو گرامیداشت این روز هر سال در ۲۱ فوریه برگزار می‌شود

امروز ۲۱ فوریه #روز_جهانی زبان مادری هست

روز جهانی زبان مادری روزی است که از سوی سازمان جهانی یونسکو برای حمایت از “تنوع و کثرت زبان، فرهنگ و آموزش چند زبانه” اعلام شده است. از سال ۲۰۰۰ بدین‌سو گرامیداشت این روز هر سال در ۲۱ فوریه برگزار می‌شود


جدیدترین خبرها