رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


“کین تاناکا”پیرترین فرد دنیا

“کین تاناکا” با ۱۱۶ سال سن نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به عنوان پیرترین فرد دنیا به ثبت رساند.

“کین تاناکا” با ۱۱۶ سال سن نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به عنوان پیرترین فرد دنیا به ثبت رساند.