رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«دلار» سودآورترین صادرات آمریکا

«دلار» سودآورترین صادرات آمریکا تقاضای جهانی برای یک قطعه کاغذی با تصویر بنجامین فرانکلین بر روی آن کماکان رو به افزایش است و دلار سودآورترین صادرات آمریکا را تشکیل می‌دهد. سال گذشته آمریکا ۶۵.۳ میلیارد دلار اسکناس به کشورهای جهان صادر کرد که بیش‌تر آن به شکل اسکناس ۱۰۰ دلاری بود.

«دلار» سودآورترین صادرات آمریکا

تقاضای جهانی برای یک قطعه کاغذی با تصویر بنجامین فرانکلین بر روی آن کماکان رو به افزایش است و دلار سودآورترین صادرات آمریکا را تشکیل می‌دهد.

سال گذشته آمریکا ۶۵.۳ میلیارد دلار اسکناس به کشورهای جهان صادر کرد که بیش‌تر آن به شکل اسکناس ۱۰۰ دلاری بود.