رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دام زنده وارد کشور می شود و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود!

دام زنده وارد کشور می شود و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود! موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: شنیده ها حاکی از این است که دام وارد کشور می شود، اما از کشتی و هواپیما تخلیه شده و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود /خانه ملت

دام زنده وارد کشور می شود و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود!

موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: شنیده ها حاکی از این است که دام وارد کشور می شود، اما از کشتی و هواپیما تخلیه شده و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود /خانه ملت