رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر اندازه گردو و بادام هندی خارجی که در سطح بازار وجود دارد قاچاق است

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات: هر اندازه گردو و بادام هندی خارجی که در سطح بازار وجود دارد قاچاق است فارس، کرمانشاه و بوشهر در صدر قاچاق گردو قرار دارند/ فارس

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات: هر اندازه گردو و بادام هندی خارجی که در سطح بازار وجود دارد قاچاق است

فارس، کرمانشاه و بوشهر در صدر قاچاق گردو قرار دارند/ فارس