رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انداختن سفره هفت سین چه قدر آب می‌خورد؟

انداختن سفره هفت سین چه قدر آب می‌خورد؟ اگر خانواده‌ای بخواهد یک سفره هفت سین ساده و جمع و جور برای تحویل سال نو پهن کند، باید هزینه‌ای بین ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان در نظر بگیرد. البته هنوز قیمت دقیق گل سنبل و سبزه در بازار مشخص نیست.

انداختن سفره هفت سین چه قدر آب می‌خورد؟

اگر خانواده‌ای بخواهد یک سفره هفت سین ساده و جمع و جور برای تحویل سال نو پهن کند، باید هزینه‌ای بین ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان در نظر بگیرد. البته هنوز قیمت دقیق گل سنبل و سبزه در بازار مشخص نیست.