رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور خزانه‌داری آمریکا: معافیت چین و هند از تحریم‌ نفتی ایران تمدید می‌شود

مشاور خزانه‌داری آمریکا: معافیت چین و هند از تحریم‌ نفتی ایران تمدید می‌شود / از نظر اقتصادی و سیاسی صفر کردن واردات نفت آنها از ایران دشوار است

مشاور خزانه‌داری آمریکا: معافیت چین و هند از تحریم‌ نفتی ایران تمدید می‌شود / از نظر اقتصادی و سیاسی صفر کردن واردات نفت آنها از ایران دشوار است