رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان

بانک مرکزی اعلام کرد: سقف کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان طبق الزامات بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان و انجام انتقال وجه با مبالغ بالاتر تخلف به شمار می‌رود و بانک مرکزی در حال ساماندهی این موضوع است.

بانک مرکزی اعلام کرد: سقف کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان

طبق الزامات بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان و انجام انتقال وجه با مبالغ بالاتر تخلف به شمار می‌رود و بانک مرکزی در حال ساماندهی این موضوع است.