رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین کشتی حامل ۵۰ هزار رأس گوسفند در چابهار پهلو گرفت

نخستین کشتی حامل ۵۰ هزار رأس گوسفند در چابهار پهلو گرفت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در راستای تنظیم بازار گوشت، نخستین کشتی کامل ۵۰ هزار رأس گوسفند وارداتی در چابهار پهلو گرفت.به گفته وی، واردات گوسفند تا تنظیم کامل بازار گوشت قرمز ادامه پیدا می‌کند/فارس

نخستین کشتی حامل ۵۰ هزار رأس گوسفند در چابهار پهلو گرفت

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در راستای تنظیم بازار گوشت، نخستین کشتی کامل ۵۰ هزار رأس گوسفند وارداتی در چابهار پهلو گرفت.به گفته وی، واردات گوسفند تا تنظیم کامل بازار گوشت قرمز ادامه پیدا می‌کند/فارس