رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد ناجا با برهم زنندگان آرامش مردم

برخورد ناجا با برهم زنندگان آرامش مردم فرمانده نیروی انتظامی: برای چهارشنبه آخر سال توصیه‌های لازم صورت گرفته و آمادگی کافی در این زمینه داریم. مردم در روزهای پایانی سال کاری نکنند که باعث نگرانی همه شود. نیروی انتظامی کنار مردم است و با کسانی که بخواهند آرامش را از مردم بگیرند برخورد خواهد کرد.

برخورد ناجا با برهم زنندگان آرامش مردم

فرمانده نیروی انتظامی: برای چهارشنبه آخر سال توصیه‌های لازم صورت گرفته و آمادگی کافی در این زمینه داریم.

مردم در روزهای پایانی سال کاری نکنند که باعث نگرانی همه شود.

نیروی انتظامی کنار مردم است و با کسانی که بخواهند آرامش را از مردم بگیرند برخورد خواهد کرد.