رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سامانه بارشی امروز در بیشتر مناطق به جز بخش هایی از شرق و جنوب شرق کشور فعال است.

سامانه بارشی امروز در بیشتر مناطق به جز بخش هایی از شرق و جنوب شرق کشور فعال است. هواشناسی از کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور خبر داد. سامانه بارشی فردا به تدریج از شمال شرق کشور خارج می‌شود.

سامانه بارشی امروز در بیشتر مناطق به جز بخش هایی از شرق و جنوب شرق کشور فعال است.

هواشناسی از کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور خبر داد.

سامانه بارشی فردا به تدریج از شمال شرق کشور خارج می‌شود.