رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۷ کشته در حمله به ۲ مسجد نیوزیلند

۲۷ کشته در حمله به ۲ مسجد نیوزیلند فیلمی که مهاجم به طور زنده از حمله مسلحانه به مسجد و قتل عام نمازگزاران پخش کرد حمله هنگام نمازجمعه صورت گرفت

۲۷ کشته در حمله به ۲ مسجد نیوزیلند

فیلمی که مهاجم به طور زنده از حمله مسلحانه به مسجد و قتل عام نمازگزاران پخش کرد

حمله هنگام نمازجمعه صورت گرفت