رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله به دومین مسجد در کریس چرچ نیوزیلند تایید شد.

حمله به دومین مسجد در کریس چرچ نیوزیلند تایید شد. یک نفر در این ارتباط بازداشت شده است. در مجموع به دو مسجد در نیوزیلند حمله شده و تاکنون ۳ مرد و یک زن بازداشت شده اند. پلیس تعداد دقیق قربانیان را اعلام نکرده است.

حمله به دومین مسجد در کریس چرچ نیوزیلند تایید شد.

یک نفر در این ارتباط بازداشت شده است.

در مجموع به دو مسجد در نیوزیلند حمله شده و تاکنون ۳ مرد و یک زن بازداشت شده اند.

پلیس تعداد دقیق قربانیان را اعلام نکرده است.