رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس نیوزیلند اعلام کرد چندین ماده منفجره درون خودروی مهاجمین بیرون از مسجد را خنثی کرده است.

پلیس نیوزیلند اعلام کرد چندین ماده منفجره درون خودروی مهاجمین بیرون از مسجد را خنثی کرده است. دهها نفر در حمله به دو مسجد در منطقه کریس چرچ جان خود را از دست دادند

پلیس نیوزیلند اعلام کرد چندین ماده منفجره درون خودروی مهاجمین بیرون از مسجد را خنثی کرده است.

دهها نفر در حمله به دو مسجد در منطقه کریس چرچ جان خود را از دست دادند