رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکسی که مهاجم به ۲ مسجد نیوزیلند از خود و اسلحه‌اش منتشر کرد.

عکسی که مهاجم به ۲ مسجد نیوزیلند از خود و اسلحه‌اش منتشر کرد. در این حمله ۲۷ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند

عکسی که مهاجم به ۲ مسجد نیوزیلند از خود و اسلحه‌اش منتشر کرد. در این حمله ۲۷ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند